GALERIJ

Disclaimer

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de inhoud te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

De informatie op HTML op het net wordt geleverd "zoals ze is". Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. In geen enkel geval zal Houdijk Architecten aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Links naar websites van derde partijen
De links op deze website welke naar websites van derde partijen leiden staan niet onder controle van Houdijk Architecten voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Houdijk Architecten is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Houdijk Architecten gezien als een service en niet als een vereiste.

Alle teksten en illustraties:
Copyright 2012 // Houdijk Architecten // Alle rechten voorbehouden