GALERIJ

hergebruik bestaande panden

Groei, krimp of behoefte aan verandering van functies leidt vaak tot pittige vraagstukken. Verhuizen of herinrichten? Nieuwbouw is soms een aantrekkelijk optie. Maar de oude huisvesting blijft dan verlaten achter. Zo ontstaat alsmaar meer leegstand. 

Het kan anders. Herinrichting en verbouw (en zelfs herontwikkeling op dezelfde locatie) kunnen interessante alternatieven zijn. Wij werken graag mee aan het bedenken van duurzame oplossingen voor het hergebruik van bestaande panden.